تأملاتی بر هنر داستان نویسی: جلسه 5 / درون مایه

قبل از شروع به کار بر روی داستان، یک کلاسور و یکی دو بسته کاغذ کلاسور بخرید. ممکن است بخواهید با رایانه کار کنید. اما به هر حال، روشی که با این کلاسور می‌گوییم، قابل اجرا با رایانه نیز هست. مرحله ی اول داستان نویسی: درون‌مایه‌ی داستان درون مایه، یک جمله‌ی تک‌سطری و کوتاه است که داستانی را که می‌خواهید...