کوئلیو: نمی‌توانید ایران را بشناسید، بدون این که دردهای ایرانیان را بشناسید.

شما ممکن است این را هم بپسندید