فهرست آثار

نوشته ها

رمان

– اندوه ماه، 1373، ناشر مؤلف. چاپ دوم، 1376، کاروان، چاپ سوم، 1387، کاروان

شاهدخت سرزمین ابدیت، 1382، انتشارات کاروان. چاپ دهم، 1388، کاروان

کی خسرو، 1388، انتشارات کاروان (دانلود)

خاطرات

نگاه آهو: سرگذشت یک نسل، 1390، انتشارات سیگال

داستان کوتاه

نفرت سیاه، جشن کتاب، دوره جدید، شماره 2، تابستان 86

– نقب،جشن کتاب، شماره 2

رساله

تأثیر قصه گویی در درمان اختلالات اضطرابی کودکان، زیر نظر دکتر میرمحمد ولی مجد تیموری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، 1374

– علایم روانی تومورهای مغزی، با همکاری دکتر مهدی ایزدی، زیر نظر دکتر مازیار آذر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، 1375

– ترس ها و هراس های کودکان، زیر نظر دکتر یاریگر روش، بیمارستان کودکان علی اصغر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1372

مقالات

– عوامل مؤثر در تعیین تیراژ (شمارگان) کتاب،نشریه صنعت نشر، شماره 1، اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران، 1385

– عوامل مؤثر در تعیین قیمت کتاب،نشریه صنعت نشر، شماره 2، اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران، 1386

– آزادی چیست؟نشریه جشن کتاب، شماره ؟

–  معجزه‌ي خرد جمعي، و در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ، نشریه جشن کتاب، سال 1384

– سرمقاله اولین شماره از دوره جدید جشن کتاب، جشن کتاب، شماره 1، بهار 1386

ضرورت قصه، جشن کتاب، شماره 2، تابستان 1386

– لیلیت، شهربانوی شب، مروری بر شخصیت اسطوره ای نخستین زن در داستان آفرینش سامی، جشن کتاب، شماره 5، بهار 1387

ترجمه ها

– خواهرزاده جادوگر، سی اس لوییس، انتشارات کاروان، 1376

دختر شاه پریان، لرد دانسنی، انتشارات درایت، 1378

ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1378

نامه های عاشقانه یک پیامبر، جبران خلیل جبران / گردآوری و اقتباس آزاد پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان 1378

شبح اپرا، گاستون لورو، (با همکاری مهدی حریری)، انتشارات کاروان، 1378

کیمیاگر، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1379

بریدا، (با همکاری بهرام جعفری)، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1379

دومین مکتوب، (با همکاری بهرام جعفری) پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1379

باغ پیامبر و سرگردان، جبران خلیل جبران، انتشارات کاروان، 1380

مکتوب، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1380

شیطان و دوشیزه پریم، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1380

جهالت، میلان کوندرا، انتشارات کاروان، 1381

خاطرات یک مغ، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1381

عطیه برتر، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1382

کنار رود پیدرا نشستم و گریستم، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1382

کتاب راهنمای رزم آور نور، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1383

زهیر، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1383

قصه هایی برای پدران، فرزندان و نوه ها، پائولو کوئلیو انتشارات کاروان، 1384

کوه پنجم، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1384

چون رود جاری باش، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1385

شیر، جادوگر و گنجه، سی اس لوییس، انتشارات کاروان، 1385

سفر کشتی سپیده پیما، سی اس لوییس، انتشارات کاروان، 1386

ساحره پورتوبلو، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1386

والکیری ها،(با همکاری حسین شهرابی)، پائولو کوئلیو، 1386

آدمک، زندگی تقریباً عادی آقای نشانه ها، خوسه آنتونیو میلان، انتشارات کاروان (کتاب زنگوله)، 1388

برنده تنهاست، پائولو کوئلیو، انتشارات کاروان، 1388