عناصر مهم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناشر ـ نويسند‌‌ه / مؤلف (آرش حجازي)

قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي است كه توافق‌ها، اختيارات و مسئوليت‌هاي ميان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شخص حقيقي يا حقوقي را قطعي، رسمي و از نظر قانوني لازم‌الاجرا مي‌كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بخش‌هاي مختلف صنعت نشر، عقد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم است: قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناشر ـ مؤلف يا نويسند‌ه، ناشر ـ مترجم، ناشر ـ ويراستار، ناشر ـ موزع، ناشر ـ كتابفروش، ناشر ـ طراح، ناشر ـ صفحه‌آرا‌‌‌‌‌‌، ناشر ـ چاپخانه، ناشر ـ صحافي، ناشر ـ ناشر و قرارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يگري كه وظيفه‌شان ايجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شفافيت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ت

وافق‌ها و اي

شما ممکن است این را هم بپسندید