تأملاتی بر هنر داستان نویسی: جلسه 2 / پرورش خلاقیت و کشف ایده

ایده

همه ی شما همین حالا ایده هایی دارید که در یک طول عمر نمی توانید به همه شان بپردازید. اما خیلی هاشان را می توانید به داستان کوتاه، رمان، خاطرات، شعر و نمایشنامه مبدل کنید. در این جلسات، سعی می کنیم به شما کمک کنیم این ایده های درونی خودتان را کشف کنید و ایده های جدیدی هم پیدا کنید.

در این مباحثات چهار مرحله را پشت سر می گذاریم:

1. گرم شدن

2. تصمیم گرفتن درباره ی موضوع کتاب و تولید ایده های جدید

3. پیدا کردن قالبی برای بیان این ایده ها

4. نوشتن و شکل دادن این ایده ها.

مهم این است که در تمام مسیر با ما باشید. در پایان این مسیر، هم وارد دنیای نویسندگی شده اید، و هم چیزهای حیرت انگیزی درباره خودتان کشف کرده اید که باورتان نمی شود. مطمئن باشید در پایان این دوره ها، آدم دیگری شده اید. ولی نکته ی مهم این است که باید صبور باشید، همراه باشید، و کارهایی را که می گوییم بکنید.

در طول برنامه، واژه ی داستان را زیاد به کار می برم. منظورم از داستان، هر شکل روایت است: داستان کوتاه، حکایت، مقاله، خاطرات، شعر روایی، رمان، فیلم نامه، نمایشنامه، یا حتا دفتر خاطرات.

امیدوارم در طول این دوره به شما خوش بگذرد، مهم ترین چیز این است که می خواهیم اطلاعات عمومی مان را بالا ببریم، خودمان و دنیای اطرافمان را کشف کنیم، و از این برنامه خاطره ی خوبی را با خودمان ببریم که باعث می شود انسان دیگری باشیم، انسان کامل تری باشیم. و در ضمن، با نوشتنمان، هم خودمان را تحقق ببخشیم و هم به دیگران کمک کنیم که آدم های بهتری باشند.

یا حق!

شما ممکن است این را هم بپسندید