آقای دکتر شهید، فقط نوک کوه یخ را دیده اید: نامه سرگشاده به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

شما ممکن است این را هم بپسندید

6 پاسخ‌ها

 1. تفکر گفت:

  ندا Neda
  ‫..
  ‫ندا ، را بی ندا کردی بسیجی
  ‫تو ، کا‫ری بی خدا کردی بسیجی
  ‫چو ، سر دسته ، نهیبی بر شما زد
  ‫تَنی از جان ، جدا کردی بسیجی
  .
  ‫‫ترا گفتند ، دشمن در کمین است
  ‫پسر یا دختری ، شاید همین است
  ‫بهشت و حوری اش ، در خاطر آور
  ‫رسیدن هم به آن ، راهش همین است
  .
  ‫‫که کشتن در رَه ، اَل لَه ، ثواب است
  ‫امام ِ غایبت ، پا در رکاب است
  ‫همو ناظر، به مُلک و اُمت خود
  ‫که رهبر ، نایبش ، در رأس کار است
  .
  ‫امام ِ جمعه و آخوند و رهبر
  ‫همه دارند ، بسی اموال در بَر
  ‫خورند از مال مردم تا به تیهو
  ‫سرابت می دهند ، از آب کوثر
  .
  ‫‫بسیجی جان تو هم فرزند مائی
  ‫ازین بوم و ، تو هم از این سرائی
  ‫فریبت می دهند ، آخوند و ملا
  ‫حقیقت در کجا ، تو در کجائی
  .
  ‫‫کدام آخوند ، در شهر و کناره
  ‫به جنگ ِ هشت سال ، فرزند داده
  ‫بهشت و حوری اش شیرین نماید
  ‫تو را آهو به دشت ، نگرفته داده
  .
  ‫‫‫بسیجی ، مِهر دید ، اندر اسارت
  ‫پس از تیری که او زد ، با جهالت
  ‫ندامت در دلش ، آتش بر او زد
  ‫هزار افسوس بود ، سیما و حالت
  .
  ‫‫ندا ، چون خواهرم ، صغرا ، سکینه
  ‫بمن ، فرمانده گفت ، دشمن همینه
  ‫بزن !!! سهمی به بَر از آب کوثر
  بجایش داده اند ، آب خزینه
  ‫‫..
  ‫سوز
  ۹ تیر ۱۳۸۸ − 30.06.2009

 2. تفکر گفت:

  س.ع. در ژوئیه 11, 2009 در 16:16
  آيا اينه جواب بسيجي هايي كه 8 ( هشت) سال جونشو نو در راه دفاع از اسلام و ايران و مردم عزيز دادند؟

  ببينيد كي از اين حرف ها سود ميبرد؟

  فريب دشمنان وحدت ايرانيان را نخوريد…

  هشيار باشيد…

  در ژوئیه 12, 2009 در 21:25 | پاسخtafakkor azad
  ‫دوست عزیز تمام بند های شعر ‫را که نگاه کنید می بینید نوشته:
  …… …….
  بسیجی جان تو هم فرزند مائی
  ‫ازین بوم و ، تو هم از این سرائی
  ….. …….
  ندا ، چون خواهرم ، صغرا ، سکینه
  ‫بمن ، فرمانده گفت ، دشمن همینه
  ‫بزن !!! سهمی به بَر از آب کوثر
  بجایش داده اند ، آب خزینه
  …… …….
  بسیجی ، مِهر دید ، اندر اسارت
  ‫پس از تیری که او زد ، با جهالت
  ‫ندامت در دلش ، آتش بر او زد
  ‫هزار افسوس بود ، سیما و حالت
  ……. ……..
  ‫در اینجا نشان داده شده که بسیجی یه ، با شرف و با وجدان از کاری
  ‫که کرده است ، سخت پشیمان است.
  چه چیز او را باین کار واداشت؟
  ‫آیا او به میل خود این کار را کرد یا فرمانده باو دستور داد ،
  به فرمانده هم ‫فرمانده دیگری دستور داده است .
  در اصل محل اصلی صدور فرمان مورد ‫انتقاد است .
  مردمی که این فرد تیر انداز را دستگیر کردند که او را آزاد کردند
  ‫و به او آزاری نرساندند ، بنا براین قضاوت عمومی
  و از نظر خیلی ها هم آن شخص گناهکار اصلی نبود.
  ‫این افراد مومن مورد سوء استفاده شخصی قرار گرفته اند ،
  ‫و آنها را با انگیزه های دینی و مذهبی به کار خلاف وادار می کنند.
  ‫……. …….
  ‫جلوی چشم شما تقلب می کنند ، شما اعتراض می کنید که
  ‫ای بابا این کار درست نیست ، خلاف است . آنوقت شخص خلاف کار
  ‫توی دهن شما بزند که ای کافر ، ای بی دین ، به من می گوئی
  ‫خلاف کرده ام . سزای تو مشت و لگد خوردن است و چوب باتوم.
  ‫و مثلا امام جمعه اش ، می گوید با این معترضین باید با شدت
  ‫هرچه تمام تر بر خورد کرد که برای دیگران عبرت بشود.
  ‫آیا بسیجی ها هشت سال برای این افراد با این تزویر و ریا
  ‫جنگ کردند؟ مسلم است که نه .
  ‫ایده ها والا ، نجات کشور ، و ساختن کشوری با عدل و انصاف بود.
  ‫و تمام افرادی که در جنگ هشت ساله از میهن عزیزشان
  ‫دفاع می کردند محترم هستند و روی چشم همه ما جا دارند.

 3. تفکر گفت:

  ‫‫ندا 2 Neda

  ‫..
  ‫ندا را بی ندا کردی بسیجی
  ‫‫‫جهانی ، بر عزا کردی بسیجی
  ‫نگاه ِ آهوی معصوم ، ندا ، شد
  ‫نماد مردم ِ ایران ، بسیجی

  ‫نگاه ِ تو سخن می گفت با ما‫
  ‫کجائید ای جوانان ، نسل ِ فردا
  ‫نگاهش جستجو ، ندای ِ ایران
  که همکاری کنید ، پیکار ما را

  ‫صدا ، از بَهر ِ آزادی بلند شد
  ‫ندا ها را ، ز ِ‫ خون ها ، جامه ، تر شد
  ‫ندایت را بلند ، آزاد سَر د ِه
  ‫ندا های جهان ، همراه تر شد

  ‫که دزدان جملگی با هم نشستند
  ‫به غارت ، مال ما ، پیمان به بستند
  ‫ستان مام ِ وطن از بردیا ها
  ‫نشان ، نیکان که آزاده پرستند
  ‫..
  ‫سوز ‫

  ‫ ۱۱ تیر ۱۳۸۸ − 02.07.2009

  ‫تابلو نقاشی بنام چشمان از :

  Neda” iran”- ‘ Tim O’Brien – ‘Eyes

  http://www.drawger.com/tonka/?article_id=8147

 4. تفکر گفت:

  ندا 3 Neda
  ‫..
  ندا از جان ، جدا کردی بسیجی
  ‫نگاهش جاودان کردی بسیجی
  ‫ندا و آن نگاه ِ پس چرایش‫
  جهان را ماندگار کردی ، بسیجی

  .

  جهان را با نگاهش باز خواهد
  ‫چرا ، من را در اینجا خوار خواهد
  ‫نگاهش پُر ز معنا ، بر من و توست
  ‫به آزاد کوشی ات ، تکرار خواهد
  ‫..
  ‫سوز
  ۱۰ تیر ۱۳۸۸ − 01.07.2009

 5. تفکر گفت:

  ندا 4 Neda

  ..

  ندا جان آن نگاهت ، نگاه ِ پر ز ِ رازت ، شد جهانی

  چنان است آن نگاه ، گویا ز ِ من اسرار خوانی

  نگاهت را ، تمنا و تحکم با سئوال همراه باشد

  برای کسب آزادی ، تمام ِ مردمان ، همراه خوانی

  ..

  سوز

  12 تیر – 03.07.2009

 6. تفکر گفت:

  ‫نگاه ندا جهانی شد
  ‫..
  ‫نگاه او ، نگاه سئوالی و حالت انتظار و توقع ِ تحرک از جانب
  ‫بیننده را نشان می دهد . یک نفر زخمی و ناتوان که خودش
  ‫نمی تواند بخودش کمک کند و با نگاه خود ، انتظار کمک دارد.
  ‫.
  ‫یک هفته از پخش صحنه ِ جان به جان آفرین دادن ِ ندا
  ‫نگذشته است که ، یک نقاش غیر ایرانی ، از این ‫نگاه ،
  نگاهی که با بیننده اش خیلی حرف ها می زند ، ‫متأثر
  ‫شده و یک تابلو از ندا و نگاهش کشیده است که فقط
  سر و گردن ندا هست‫ و نگاه ندا را در آخرین لحظه ،
  ‫در حال خداحافظی با جهان مادی را نشان می دهد.
  ‫آن فرد خارجی ، ندا را نمی شناخت ، او ندا را انسانی
  ‫شناخته بود که مثل ِ بقییه مردم ، در خیابان ها برای
  ‫برگرداندن ِ احترام ، و به حساب آمدن رأی خودش
  ‫راه پیمائی میکرد و بطور صلح آمیز فقط رأی خودشان
  ‫را می خواستند که در جوابشان ، عده ای از مردم ،
  ‫چماق و باتوم ، لگد و مشت و ضربه ِ کله با کلاه کاسکت
  ‫دریافت کردند و عده ای چون ندا ، گلوله دریافت کردند.
  ‫.
  چندین نفر ‫دیگر هم با بدن خونین و پیکر بی جان یا
  ‫نیمه جان و خون آلود ، در عکس ها و یا ویدئو های
  ‫موبایل ها دیده می شوند. زمان گلوله خوردن ِ آنها
  ‫به کاملی ویدئوی ندا ، فیلم برداری نشد .
  ‫ندا ، ندای مردم ، بطور تصادفی فیلم برداری شد .
  ‫و یک صحنه سمبولیک از ندای مردم شد و نشان
  می داد ‫که از طرف حکومت ، ‫ندای آزادی ،
  ‫ندای مردم ایران با گلوله جواب داده می شود.
  ‫..
  ‫سوز
  ۱۰ تیر ۱۳۸۸ − 01.07.2009
  Tim OBrien ‘eyes’ – Neda , iran
  http://www.drawger.com/tonka/?article_id=8147