می‌خواهم یک پل بسازم: پائولو کوئلیو، از سفر ده روزه‌اش به ایران، و از سفر خاتمی به آلمان سخن می‌گوید

شما ممکن است این را هم بپسندید