فتح‌الله بی‌نیاز: تاثیر متون عرفانی و کهن بر ادبیات معاصر ما بسیار کم بوده است.

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. اشکان اعظمی گفت:

    بنام خدا

    همچنین می توان گفت که نصیحت و درس آموز در شعر معاصر خیلی کمرنگ تر از شعر کهن است و بیشتر در شعر معاصر اعقاید و احساسات مبادله و گفته می شود.