اندوه ماه

اندوه ماه بعد از حدود ده سال دوباره منتشر شد. این همان کتابی ا

شما ممکن است این را هم بپسندید

2 پاسخ‌ها

 1. سپیده س گفت:

  کارت عضویت کاروان را گرفتم
  بعد از یک شماره نشریه توقیف شد
  و سومین کتاب تصادفی که به جاش به دستم رسید
  “اندوه ماه”
  سکوت و تنهایی گنگ و زیبایی که در جستجوی زندگی تو نگاه ماه گم میشه
  نگاهی که همیشه تو هر شب مهتابی به ما خیره میشه
  حتی اگه هیچ کسی تو شب بیدار نباشه
  همیشه ماه قصه ای برای گفتن داره
  . . .

 2. Have to let you know, I certainly had big fun at this site. i find it to be refreshing and very informative. wish there were other sites similar to it. Nevertheless, I felt it was about time I commented, I will put your site on my blogroll. Thanks again for putting this online. I certainly liked every bit of it.