تأملاتی بر هنر داستان نویسی: جلسه 1

شما ممکن است این را هم بپسندید

یک پاسخ

  1. majid گفت:

    هر زمان نوشته های شما در ترجمه کتابهای آقای کوئلیو را می خوانم باور کنید خیلی اعتماد به نفس می گیرم و به زندگی و دنیا قشنگ نگاه می کنم. ممنون از شجاعت دستی که این نوشه ها را می نویسد.