برچسب گذاری توسط: روانشناسی دیکتاتور

روانشناسی دیکتاتور – 2 – خودشیفتگی

در یادداشت قبل صحبت از این کردم که اغلب دیکتاتورها نشانه های مشخص بالینی از اختلالات شخصیتی نشان می دهند. حالا درباره انواع این اختلالات صحبت می کنم. به احتمال زیاد این اختلالات را در دیکتاتورهای محلی و ملی خود شناسایی می کنید: نارسیس بر تخت! اختلال شخصیتی خودشیفتگی یا نارسیسیزم مفسران سیاسی به سبک خودشان سعی دارند تحلیل هایی...

روانشناسی دیکتاتور – 1

زمانی که مردم دنیا برای جوانان معترض ایرانی در تابستان 88 دست می زدند، رژیم داشت برای بقایش دست و پا می زد و با سرسختی به قدرت چنگ زده بود و حاضر نبود با این واقعیت روبه رو شود که دنیا آن ها را کنار زده است. همین اتفاق در «بهار عربی» برای دیکتاتورهای عرب، از جمله بن علی،...